Förbjud myndigheters politiska opinionsbildning

Motion 2017/18:3448 av Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda offentlig förvaltning att ägna sig åt politisk opinionsbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag används stora summor av skattebetalarnas pengar för att påverka den allmänna opinionen i olika politiska frågor. Att statsförvaltningen i allt större omfattning blir en del av den politiska apparaturen är djupt problematiskt ur ett demokratiperspektiv. Inte minst står detta i diametral motsats till den svenska förvaltningsmodellens grundtanke om en politiskt oberoende offentlig förvaltning. Därtill är detta ett slöseri med skatte­medel. Ett exempel på detta är Systembolagets kampanj mot gårdsförsäljning. Att Systembolaget informerar om alkoholens skadliga inverkan på hälsa är en sak. Att man bedriver aktiv politisk opinionsbildning och lobbyism är oacceptabelt och måste upphöra. Frågan om myndigheters politiska opinionsbildning bör regleras i lag på ett sätt så att det tydligt framgår att samma verksamhet inte är tillåten.

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda offentlig förvaltning att ägna sig åt politisk opinionsbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.