Förbjud mobbning

Motion 2014/15:987 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förbud mot trakasserier och mobbning bör införas.

Motivering

Mobbning och trakasserier är ett allvarligt samhällsproblem. Det pågår såväl i skolan som på arbetsplatser. Med öppen och fysisk aggressivitet till social utfrysning och verbala kränkningar till suckar och kroppsspråk. Det finns omfattande könsskillnader vad gäller både utsatthet och agerande. Ju mer raffinerad mobbningen är desto mer krävs för att se agerandet och uppmärksamma den – både i skolan och på arbetsplatsen. Men utsattheten och skadan mobbningen åsamkar är lika stor oavsett form. Internet är ofta ett sätt att även efter skoltid och arbetstid trakassera offret i en annars fredad zon.

 

Misshandelsbrott är redan straffbelagt men likt kvinnofridsbrott så behövs en samlande benämning på upprepade brott av mobbning och trakasserier som när de binds tillsammans bildar ett mönster som blir allvarligare och därmed kan anses ha ett högre straffvärde än varje enskild händelse för sig. Likt kvinnofridsbrott så är det svårt att föra brott i bevis eftersom det ofta är ord som står mot ord, men det är ett så allvarligt samhällsproblem som så hårt slår mot den som utsätts så förbud bör införas. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Annika Qarlsson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förbud mot trakasserier och mobbning bör införas.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2014/15:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.