Till innehåll på sidan

Förbindelse Skokloster–Knivsta

Motion 2020/21:3210 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en vägfärja (frigående eller linfärja) mellan Skokloster i Håbo kommun och Västersjö i Knivsta kommun och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många invånare i Uppsala län arbetspendlar både inom länet och till kringliggande län. Därför är det av särskild vikt med en verklighetsanpassad infrastruktur, inte minst för att underlätta arbetspendling och för att bättre knyta ihop arbetsmarknadsregionen och Uppsala läns olika delar. Håbo kommun växer och så även Skokloster där det planeras för ytterligare bebyggelse och en fördubbling av antalet invånare i framtiden. Transporterna är en utmaning för de boende i Skokloster. För att ta sig till Knivsta är det en sträcka på drygt fem mil på små slingriga vägar. Detta trots att det endast är några hundra meter vattenvägen mellan dessa orter.

Att inrätta en fast förbindelse mellan Knivsta kommun och Håbo kommun skulle främja tillväxten, stärka arbetsmarknadsregionen, främja ökat bostadsbyggande och innebära tydliga förbättringar för miljön. Dessutom skulle invånarna i Håbo kommun komma närmre akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset. Regeringen bör därför över­väga möjligheten att inrätta en fast förbindelse i form av en vägfärja (frigående eller linfärja) mellan Håbo kommun och Knivsta kommun.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en vägfärja (frigående eller linfärja) mellan Skokloster i Håbo kommun och Västersjö i Knivsta kommun och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2020/21:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.