Till innehåll på sidan

Förbättrat tandvårdsstöd

Motion 2008/09:So315 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat tandvårdsstöd och fri tandvård för unga.

Motivering

De flesta i vårt land har en relativt god tandhälsa tack vare de satsningar på tandvården som gjorts tidigare och den fria barn- och ungdomstandvården. På senare år har priserna dock stigit och många tvingas avstå från tandvård av ekonomiska skäl. Alltför många avstår från den regelbundna, förebyggande tandvården. Det nya tandvårdsstödet som trädde i kraft den 1 juli i år är otillräckligt framförallt vad gäller den förebyggande tandvården. Vi menar att alla har rätt till en god tandhälsa. För att stärka den preventiva tandvården bör ett förbättrat tandvårdsstöd innehålla incitament för regelbundna besök hos tandvården. Undersökningar ska subventioneras så att det är billigt att göra en undersökning.

Oroande siffror pekar också på att tandhälsan håller på att bli sämre bland ungdomar. Ungdomar utbildar sig allt längre och börjar arbeta allt senare och har därmed lägre disponibel inkomst högre upp i åldrarna. Därför vill vi förlänga den tid då tandvården är gratis, i ett första steg upp till 24 års ålder.

Tack vare en god tandhälsa håller sig den enskildes tandvårdskostnader oftast på en rimlig nivå, men några gånger i livet behöver nästan alla genomgå större behandlingar och då kan kostnaderna bli mycket höga. Därför anser vi att tandvården på sikt ska ingå i ett samlat högkostnadsskydd för både tand- och sjukvård.

Ett förbättrat tandvårdsstöd bör även utformas så att abonnemangstandvården kan utvecklas.

Stockholm den 30 september 2008

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrat tandvårdsstöd och fri tandvård för unga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.