Till innehåll på sidan

Förbättrad statistik inom Kriminalvården

Motion 2017/18:891 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-02
Granskad
2017-10-02
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fördjupad statistik om nationalitet och invandrarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är nästan en tredjedel av landets intagna i anstalt utländska medborgare (i oktober 2014 var det 31 %, upp från 28 procent per den 1 oktober 2010), vilket är en väldigt hög andel. Om man skulle titta på de som invandrat och fått svenskt medborgarskap skulle andelen med utländsk bakgrund givetvis vara ännu högre. Av de som togs in i anstalt 2015 var hela 41 procent inte svenska medborgare.

Idag är Kriminalvården förbjuden i lag att registrera de intagnas ursprungliga nationalitet eller om de har invandrarbakgrund. Det går med andra ord inte att titta närmare på intagna i gruppen svenska medborgare trots att den gruppen idag, på grund av hög invandring, är allt mer heterogen. Därmed förhindras man att förstå utvecklingen i samhället.

Därför vill vi att regeringen återkommer med ett förslag som ser till att Kriminalvården tillåts föra statistik och även ge uppdrag att föra statistik även inom gruppen svenska medborgare.

Specialrapporter tidigare har gjort liknande, till exempel Brå, men även Kriminalvården tittade på ursprungsnationalitet och utländsk bakgrund i deras egen rapport Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige från 2010.

Regeringen bör återkomma med ett förslag om detta.

 

 

Adam Marttinen (SD)

Patrick Reslow (-)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fördjupad statistik om nationalitet och invandrarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.