Förbättrad reglering av transportering av hästar

Motion 2020/21:555 av Clara Aranda (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befintlig lagstiftning om transportering av hästar ska revideras och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra att svenska krav gällande paus, foder och vila för hästar i transport ska vara i enlighet med EU:s expertråd i direktiv om djurvälfärdsfrågor och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regleringen av transportering av hästar ska vara densamma oberoende av transportens syfte och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta kvalitetssäkra och kontinuerliga kontroller för att följa upp huruvida riktlinjer för transportering av hästar efterlevs i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transportering i hästtransport kan vara traumatisk för många hästar. Att befinna sig i ett trångt utrymme utan sikt med höga ljud och vibrationer är påfrestande för ett djur som är anpassat för att leva på stora öppna ytor.

När det gäller reglering för hur hästar ska transporteras ser det olika ut beroende på vad syftet med transporten är. Hästar som ska till slakt får enligt svensk lagstiftning transporteras i högst åtta timmar, i annat fall gäller transportering i upp till 24 timmar i sträck. Foder och vatten ska om nödvändigt ges minst en gång var åttonde timme.

Regelverket är alltså betydligt svagare för hästar som inte ska slaktas, det gäller både i Sverige och hela EU. Skälet för detta kan tänkas vara förutfattade meningar om att dessa hästar får bättre behandling, då de troligen ska användas i tävling eller avel. Vilket alltså inte behöver stämma.

EU:s expertråd i djurvälfärdsfrågor menar att hästar ska få pauser under transport, minst en gång var åttonde timme i sex timmar. Under pausen ska de få foder, vatten och möjlighet att vila. Vilan ska helst inträffa under nattetid. Hästar kan vila och sova korta stunder ståendes, under transport har de dock inte möjlighet att få den vilan på grund av skakningar och ljud. Enligt expertrådet ska hästar likaså ha ständig tillgång till hö under transport, detta är dock inget krav, vare sig i svensk eller europeisk lagstiftning.

Kontrollen av transporter är mycket bristfällig, både i Sverige och i övriga Europa. Därför är det svårt att veta hur de befintliga reglerna efterlevs. En omfattande studie av hästar på långväga slakttransporter inom EU gjordes år 2008. Den studien visade att hälften av hästarna som blivit transporterade hade skador. Studien visade även att hela 38 procent av hästarna var i så dåligt skick att de inte borde ha transporterats över huvud taget.

Avsaknad av både mat och vatten var vanligt förekommande, flera av hästarna hade även transporterats i upp till fyra dagar innan transporterna nådde fram till EU:s gräns.

Det är av dessa skäl tydligt att lagstiftningen gällande transportering av hästar måste ses över, och nya tydliga riktlinjer måste i sin tur arbetas fram.

 

 

Clara Aranda (SD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befintlig lagstiftning om transportering av hästar ska revideras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkra att svenska krav gällande paus, foder och vila för hästar i transport ska vara i enlighet med EU:s expertråd i direktiv om djurvälfärdsfrågor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regleringen av transportering av hästar ska vara densamma oberoende av transportens syfte och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta kvalitetssäkra och kontinuerliga kontroller för att följa upp huruvida riktlinjer för transportering av hästar efterlevs i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.