Till innehåll på sidan

Förändra styrningen av myndigheter och statliga verk

Motion 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i högre grad utforma svenska myndigheter som styrelsemyndigheter i stället för enrådighetsmyndigheter med insynsråd och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att andelen förtroendevalda ökar i myndigheters styrelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Regeringens tydliga besked att myndigheter ska finnas över hela landet och att statliga jobb omlokaliseras från Stockholm till andra delar av landet är mycket välkommet. Det markerar också ett tydligt förändrat synsätt när det gäller styrning och ledning av våra myndigheter, vilket är viktigt.

Under allt för lång tid har statens styrning av våra myndigheter varit otydlig samtidigt som det parallellt skett en avveckling av myndigheters styrelser till förmån för så kallade insynsråd. Detta är en olycklig utveckling som inte bara begränsar myndigheter som verktyg för samhällsförändring utan också äventyrar den folkliga insynen och förtroendet för Myndighetssverige.

För att förtroendet för olika myndigheter ska stärkas bör insynsråd avvecklas till förmån för styrelser och representationen i myndigheternas styrelser ses över. I Statskontorets rapport från 2014, Myndigheternas ledningsformer – en kartläggning och analys (2014:4), tydliggörs bristen på förtroendevalda i våra statliga myndigheters styrelser.

Det finns såklart en styrka i att inte enbart ha förtroendevalda i styrelserna. Men om förtroendevalda i större utsträckning är representerade så skapas en folklig förankring och därmed en demokratisk påverkansmöjlighet. I förlängningen leder detta till en ökad legitimitet för myndigheternas beslut och på så vis så kommer förtroendet att stärkas.

Insynsråden fungerar inte tillfredsställande, ger inte den styrning över tid som myndigheterna behöver och bidrar inte på samma sätt som en styrelse till den medborgerliga förankringen. Att två stora myndigheter dessutom kan ha så skilda styrningar som en stor styrelse till ett litet insynsråd är ett problem i sig själv.

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i högre grad utforma svenska myndigheter som styrelsemyndigheter i stället för enrådighetsmyndigheter med insynsråd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att andelen förtroendevalda ökar i myndigheters styrelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.