Till innehåll på sidan

Folkbildningsrådet

Motion 2022/23:1075 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om Folkbildningsrådet bör lyda under offentlighetsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Folkbildningsrådets kompetens gällande att underrätta sig om kopplingar mellan nätverk för att kunna granska och syna islamistisk, odemokratisk, antisemitisk och därtill kvinnonedvärderande verksamhet som uppdagats fått folkbildningsbidrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Folkbildningsrådet har en stor verksamhet och för många ett viktigt uppdrag att fördela statliga bidrag till studieförbunden. Det har dock framkommit att Folkbildningsrådet har problem med att tillse att de studieförbund som tar emot de statliga bidragen lever upp till de krav som regering och riksdag ställt. Folkbildningsrådet behöver stävja, granska och utreda ekonomiska oegentligheter samt underrätta sig om kopplingar mellan nät­verk när det kommer till att granska och syna islamistisk, odemokratisk, antisemitisk och därtill kvinnonedvärderande verksamhet som uppdagats fått folkbildningsbidrag. Det här är extra problematiskt eftersom Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag och därmed inte lyder under offentlighetsprincipen i alla led.

Svenska skattebetalares pengar ska inte hamna i odemokratiska krafters fickor. Svenska skattekronor ska inte bekosta spridning av antisemitism eller användas för att förespråka dubbla juridiska regelverk för kvinnor och män i ojämställda läror. Det behöver säkerställas att offentliga medel inte betalas ut till föreningar som sanktionerar antisemitism och hedersrelaterad brottslighet.

Det bör därför undersökas hur Folkbildningsrådet istället för att vara en ideell förening möjligtvis kan bli en statlig myndighet alternativt inordnas under en myndighet, för att kunna lyda under offentlighetsprincipen i syfte att säkerställa att studieförbundens offentligt tilldelade medel inte hamnar hos människor eller föreningar som i sin verksamhet bryter mot grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om Folkbildningsrådet bör lyda under offentlighetsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Folkbildningsrådets kompetens gällande att underrätta sig om kopplingar mellan nätverk för att kunna granska och syna islamistisk, odemokratisk, antisemitisk och därtill kvinnonedvärderande verksamhet som uppdagats fått folkbildningsbidrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.