Till innehåll på sidan

Flexibla avloppslösningar på landsbygden

Motion 2020/21:1405 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur man kan tillåta mer flexibla avloppslösningar på landsbygden och i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett stort och glesbefolkat land men med många platser som skulle kunna bebyggas med fritidshus eller åretrunthus.

Att placera något enstaka hus eller endast ett fåtal hus på landsbygden eller i glesbygden har ingen mätbar miljöpåverkan. Därför behöver detta ses över och öka möjligheten att kunna godkänna mer flexibla avloppslösningar som är både enklare och billigare än de traditionella systemen.

 

 

Sten Bergheden (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur man kan tillåta mer flexibla avloppslösningar på landsbygden och i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.