Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I takt med ökad befolkning ökar behovet av godstransporter, vilket leder till att antalet lastbilstransporter ökar. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att kontroller av dessa fordon sker. Kontrollerna utförs av polisens så kallade tunga grupp.

Det förekommer problem hos somliga av aktörerna inom transportnäringen, och där är det vanligt att det slarvas med såväl överlast som surrning av gods och kör- och vilotiderna. Ibland fuskas det medvetet, ibland omedvetet. Det är ett beteende som kan innebära en direkt eller indirekt livsfara såväl för chauffören som för medtrafikanterna.

Ett viktigt incitament för att stävja dessa missförhållanden är ökade fordonskon­troller. Därför är det glädjande att hundratals poliser utbildats i detta under 2018.

Vi har av polisens tunga grupp som verkar i Södermanlands län uppmärksammats att det råder stor brist på kontrollplatser i länet. Det försvårar polisens arbete och leder många gånger till att färre kontroller utförs. Färre kontroller innebär ökat fusk och slarv.

Det finns stora behov av fler fordonsvågar och fler kontrollplatser i Södermanland. Detta bör beaktas vid framtida vägprojekt i länet. Vi menar allvar med vår nollvision mot dödsolyckor på våra vägar, och därför behöver detta åtgärdas. Här behöver ett rejält omtag ske, och skapandet av fler kontrollplatser måste i förlängningen prioriteras och planeras.

 


 

 

Hans Ekström (S)

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.