Fastighetsboxar

Motion 2010/11:T406 av Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fastighetsboxar i landets flerfamiljshus.

Motivering

Efter regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen hösten 2008 att upphäva det allmänna rådet om att införa fastighetsboxar har det skett en kraftig inbromsning i installationstakten av fastighetsboxar. Förväntningarna var troligtvis att installationerna skulle ske på frivillig väg, men detta har tyvärr inte visat sig fungera.

Det som nu sker är istället att brevbärarnas arbetsmiljö försämrats, med hundratusentals dåliga brevinkast, vilket leder till förelägganden från Arbetsmiljöverket. Det handlar om brevinkast som är svåra att öppna, är otympligt (högt upp eller lågt) placerade, utöver att brevbärarna måste springa i trappor.

Det finns ingen anledning att Sverige ska ha sämre villkor än andra länder för sin postdistribution. Till exempel genomförde Danmark en lagändring 2004 och i Norge är fastighetsboxar norm sedan 50-talet. Sverige är numera ensamt i Europa om att ha kvar postutdelning via inkast i lägenhetsdörrarna. Förutsättningarna och arbetsmiljön för postutdelning varierar kraftigt inom landet, eftersom kommunerna och även fastighetsbolagen har hanterat frågan väldigt olika.

Fastighetsboxar borde införas i alla flerfamiljshus i landet.

Stockholm den 22 oktober 2010

Carina Ohlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fastighetsboxar i landets flerfamiljshus.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.