Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2021/22:1319 av Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan millennieskiftet har postmarknaden genomgått stora förändringar. Brev­volymerna sjunker kraftigt samtidigt som e‑handeln växer, vilket ställer höga krav på postföretagen. Postnord som har det nationella samhällsansvaret för postutdelning har ett avkastningskrav från sin ägare svenska staten. I takt med att brevvolymer sjunker och postmarknaden förändras ställs allt högre krav på organisation som i sin tur påverkar arbetsmiljön för de anställda, inte minst vid utdelning i flerfamiljshus. En allt större del av det som ska levereras till hushållen är paket, och de traditionella breven blir allt färre.

Boverkets tekniska föreskrifter har underlättat utdelning av post i fastighetsboxar inte minst i nyproducerade flerfamiljshus och fastigheter som genomgått större ombyggnationer eftersom fastighetsboxar i praktiken blivit normerande. Men det räcker inte.

Fastighetsboxar behöver införas i alla flerfamiljshus både som ett sätt att utöka servicen och som ett sätt att avsevärt förbättra arbetsmiljön för brevbärarna. Sverige är ett av få länder i Europa där brevbärare fortfarande går upp och ned i trappor för att dela ut post.

En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten med syftet att klargöra hur den samhälls­omfattande posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut själv­finansierad.

Det är bra att detta arbete pågår. Fastighetsboxar i alla flerfamiljshus kan bidra till både bättre och effektivare service till landets invånare och en bättre arbetsmiljö för brevbärare. Det är därför rimligt att frågan om fastighetsboxar vävs in i den ovan nämnda översynen.

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.