Till innehåll på sidan

Europadagen och dagen för allmänna val till Europaparlamentet som allmänna flaggdagar

Motion 2009/10:K228 av Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-29
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Europadagen, den 9 maj, till allmän flaggdag.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagen för allmänna val till Europaparlamentet utses till allmän flaggdag.

Motivering

Den 9 maj firas Europadagen efter det datum 1950 då Frankrikes utrikesminister Robert Schuman kallade till en presskonferens för att presentera en kommuniké av högsta vikt. I deklarationen, som hade författats av Schumans medarbetare Jean Monnet, väcktes tanken på en övernationell europeisk institution med uppgift att förvalta råvarorna kol och stål som vid denna tid var själva basen för allt militärt inflytande.

Europa levde vid denna tid i skräck inför ett nära förestående tredje världskrig, och de inledande raderna ger en idé om de ambitioner som deklarationen uttrycker:

Vi kan bara värna om världsfreden genom kreativa ansträngningar i samma storleksordning som de faror som hotar denna fred. [] Genom att skapa en gemensam basproduktion och genom att instifta en ny högsta myndighet, vars beslut är bindande för Frankrike, Tyskland och övriga länder som ansluter sig, kommer detta förslag att förverkliga den första konkreta basen för en europeisk federation som är oundgänglig för att bevara freden.

Schumandeklarationen stakade ut en möjlig väg att överbrygga klyftorna mellan arvfienderna Frankrike och Tyskland och ledde så småningom fram till skapandet av Kol- och stålunionen, föregångaren till det som i dag är Europeiska unionen.

EU:s roll för att befästa fred, stabilitet och demokrati i Europa kan inte överskattas. Tack vare den europeiska unionen är krig mellan Frankrike och Tyskland inte bara omöjligt – genom att länderna frånhände sig kontrollen över krigets basindustrier, kol och stål – utan också otänkbart. Mellan den europeiska unionens 27 medlemsländer har rustningar och krig bytts mot förhandlingar och kompromisser.

Förenta nationerna är det främsta uttrycket på global nivå för strävan efter fred, och Sverige firar FN-dagen som allmän flaggdag. På samma sätt bör Sverige ha Europadagen som allmän flaggdag för att fira EU, den främsta fredsorganisationen på vår kontinent, och visa vår solidaritet med de ideal som ligger bakom unionens bildande. Även dag för allmänna val till Europaparlamentet bör vara flaggdag, i likhet med dag för allmänna val till riksdagen.

Stockholm den 28 september 2009

Hans Backman (fp)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse Europadagen, den 9 maj, till allmän flaggdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagen för allmänna val till Europaparlamentet utses till allmän flaggdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.