EU-flaggan på statliga offentliga byggnader

Motion 2009/10:K406 av Walburga Habsburg Douglas (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader.

Motivering

Nu under hösten 2009 är Sverige Europeiska unionens ordförande. Det är något att vara stolt över och ger oss en möjlighet till stort inflytande. Under de mer än tio år som gått sedan Sveriges inträde i unionen har vi mognat som medlemsland. Undersökningar ger även stöd för att fler personer upplever medlemskapet som positivt och ser reella fördelar med att samarbeta på ett europeiskt plan.

Men fortfarande är det få personer som känner någon starkare identifikation och samhörighet med unionen. En flagga utgör en stark symbol för identifikation och samhörighet. En flagga kan användas för att göra en gemenskap mer levande. Det svaga intresse som många personer i Sverige hyser för Europafrågan och andra centrala europeiska frågor som rör vår kulturella identitet och politiska framtid behöver vändas. Vi riskerar annars att bli mindre delaktiga i EU och andra centrala frågor som påverkar oss alla. I detta arbete är symboler viktiga. En symbol kan skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet. EU-flaggan behövs därför som symbol för att på ett konkret och visuellt sätt väcka känslor av samhörighet och gemenskap med vårt europeiska ursprung, vår europeiska historia och vår gemensamma europeiska framtid.

Av den orsaken anser jag att EU-flaggan – jämte den svenska flaggan – ska användas i offentliga sammanhang, exempelvis i riksdagens plenisal, på riksdagens byggnader, departementsbyggnader, myndigheter och statliga bolag. Ett ökat användande av EU-flaggan inom det statliga området skulle även kunna uppmuntra kommuner och landsting i hela Sverige till ett ökat användande.

Stockholm den 29 september 2009

Walburga Habsburg Douglas (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om användandet av EU-flaggan vid statliga offentliga byggnader.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.