Till innehåll på sidan

Ett vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2020/21:2978 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna avseende vaccination mot influensa och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för vaccination mot pneumokockinfektion som ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla barn och ungdomar avgiftsfri vaccination. För äldre finns ingen motsvarighet till barnvaccinations­programmet, trots att det finns sjukdomar som drabbar seniorer hårdare än andra. Det visar inte minst erfarenheterna under coronapandemin.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör vacciner erbjudas personer över 65 år. Dessa rekommendationer är dock inte bindande, och det är upp till varje enskilt landsting och varje enskild region att avgöra om rekommendationerna ska följas av invånarna i den egna geografin. Detta innebär att såväl tillgång till vaccination som kostnad för vaccination är ojämlik.

Vacciner har stor betydelse för den enskilde seniorens livskvalitet och kan förlänga livet. Dessutom finns ett samhällsintresse att förebygga och minska förekomsten av sjukdomar eftersom det påverkar invånarna negativt och även medför ekonomiska kostnader.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att influensavaccination ska införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år. Samma myndighet rekommenderar via sina allmänna råd att pneumokockvaccination ska erbjudas alla personer över 65 år. Även denna vaccination borde ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år och därmed bli bindande för landsting och regioner.

Det bör rent principiellt och praktiskt sett vara en helhetsbedömning av en persons funktionsförmåga och hälsa som avgör vilken medicinsk behandling som erbjuds. Vaccinationer sparar både ekonomiska utgifter och mänskligt lidande.

Därför bör regeringen se över möjligheterna att följa Folkhälsomyndighetens förslag att införa influensavaccination som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för alla över 65 år, samt även inkludera pneumokockvaccination till alla över 65 år.

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheterna avseende vaccination mot influensa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för vaccination mot pneumokockinfektion som ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för alla över 65 år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.