Till innehåll på sidan

Ett utökat familjestöd med myndighetssamverkande kontaktpersoner

Motion 2022/23:1964 av Amalia Rud Pedersen och Gunilla Carlsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en kontaktperson som hjälper och bistår hela familjen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en ändring av regelverket så att kontaktpersonen ska ha rätt att arbeta myndighetsövergripande för att kunna bistå barn/ungdomen på bästa sätt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att arbeta förebyggande är avgörande för att förhindra att unga hamnar snett och dras in i kriminalitet. Det är ett samlat ansvar som behöver ske genom samverkan mellan en rad olika aktörer. Då krävs det både ett aktivt föräldraansvar, tillgång till en bra skola, trygga bostadsmiljöer och möjlighet till ett nära arbete med socialtjänst och polis.

Även om socialtjänstens arbete idag fokuserar på ett förebyggande arbete finns det i vissa fall en misstänksamhet och låg tilltro till hur socialtjänsten arbetar. Att öka tilltron är därför avgörande för att arbetet ska kunna fungera just förebyggande.

Att koppla samman familjer och etablera en relation med socialtjänsten tidigare via andra kontaktpunkter där tilltron är högre, såsom exempelvis mödravård och barnhälso­vård, skulle kunna bidra relationsskapande och på längre sikt också öka tilltron och också våga be snabbare om hjälp och stöd om man upplever att ens barn hamnar på glid.

Det är ett stort problem att socialtjänsten idag inte kan arbeta myndighetsövergripande. Det finns ett flertal kända fall där socialtjänst vetat om information om brottslig verksam­het men inte kunnat delge denna med annan myndighet. Den har först kommit fram när ett brott har begåtts. Ett tragiskt sådant exempel var polismordet i Biskopsgården förra sommaren. Om kontaktpersonerna kunde få möjlighet att arbeta myndighetsövergripande och delge information tidigt skulle det förebyggande arbetet mot ungdomskriminalitet bli mycket bättre.

 

 

Amalia Rud Pedersen (S)

Gunilla Carlsson (S)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en kontaktperson som hjälper och bistår hela familjen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en ändring av regelverket så att kontaktpersonen ska ha rätt att arbeta myndighetsövergripande för att kunna bistå barn/ungdomen på bästa sätt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.