Till innehåll på sidan

Ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:750 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan införa minst ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi två juridiska kön: man och kvinna. Det skapar ett problem då det finns många som inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Utifrån detta har Nepal, Pakistan, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika uppmärksammat detta och infört ett tredje juridiskt kön. Att ha minst ett tredje juridiskt kön är viktigt för att icke-genusfierade personer öppet ska kunna vara sig själva, och det är ett sätt att skapa tolerans och värna deras rättigheter i samhället. Genom att möjliggöra för minst ett tredje juridiskt kön kan vi skapa öppenhet för den som inte trivs i de två kön vi har i dag.

Att införandet av ett tredje juridiskt kön skulle vara positivt för den som inte identifierar sig som man eller kvinna samt för barn med medfödd avvikelse i könsutvecklingen är något som även Försäkringskassan lyfter. I sitt remissyttrande till utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering lyfter de att de saknar en diskussion om ett tredje juridiskt kön som de ser skulle kunna underlätta för människor. Deras önskemål i remissyttrandet är därför att frågan om att införa ett tredje juridiskt kön ska utredas.

 

Alexandra Völker (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan införa minst ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.