Ett svenskt språkmuseum

Motion 2023/24:83 av Martin Westmont (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-09-22
Granskad
2023-09-22
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning avseende kostnader samt praktiskt genomförande av ett svenskt språkmuseum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att göra Sverige och Stockholm mer attraktivt för besökare är alltid en viktig ange­lägenhet då det skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Inrättandet av ett museum om svensk språkhistoria skulle bli en besöksattraktion som kompletterar den befintliga portföljen av museer i Stockholm. Det svenska språket har i alla tider varit ständigt föränderligt, från att ha gått under benämningen urnordiska, till runsvenska och slutligen till dagens olika former av dialekter runtom i Sverige. Dialekter som även finns på platser som till exempel i Gammalsvenskby i Ukraina. Det svenska språket är en del av vår svenska kultur och en del av vårt kulturarv som vi ska värna och föra vidare till kommande generationer.

Vi måste skapa mötesplatserna och tillgängliggöra dem för allmänheten, där spelar museer en viktig roll och de bidrar även till att öka förståelsen bland dom som har invandrat till landet om vår rika kultur och våra traditioner som går tillbaka flera tusen år i Sverige. Här skulle ett språkmuseum fylla det tomrum som idag finns kring information om det svenska språkets utveckling och dess påverkan på andra språk. Ett museum med fokus på det svenska språket skapar även ett nytt centralt forum för språkhistorisk diskussion och forskning.

 

 

Martin Westmont (SD)

 

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning avseende kostnader samt praktiskt genomförande av ett svenskt språkmuseum och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Kulturutskottet
    Betänkande 2023/24:KrU10

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.