Till innehåll på sidan

Erkännande av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer

Motion 2007/08:U377 av Mats Pertoft m.fl. (mp, s, kd, v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-09
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiergreker, romare m.fl. i nuvarande Turkiet 1915–1919.

Motivering

Under Osmanska rikets sista år genomfördes ett folkmord på armenier och assyrier/syrianer/kaldéer, romare, pontiergreker m.fl. Folkmordet skedde i skuggan av ett brinnande första världskrig i östra Anatolien i dagens Turkiet. Detta var kulmen på en lång rad attacker och massakrer på kristna, och de närmast utplånade den kristna civilisationen i området.

Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp med ursprung i landet Bethnahrin runt Eufrat och Tigris. Hemländerna för den assyriska/syrianska folkgruppen är Irak, Iran, Libanon, Syrien och Turkiet. Vid sekelskiftet bodde mer än 1 miljon assyrier/syrianer i Turkiet.

I dag finns bara några tusen kvar. Den stora utrensningen skedde under den period som går under namnet Svärdets år, 1915–1919. Också efter andra världskriget har omfattande och dramatiska utrensningar och diskriminering skett.

Det fasansfulla som drabbat armenier, assyrier/syrianer/kaldéer i samband med det ottomanska rikets sönderfall är inslag i världshistorien som påverkat och påverkar många generationer av de folkgrupper som utsattes.

Folkmordet skapade stora flyktingströmmar, och i dag bor ättlingarna till de armeniska offren i en diaspora som sträcker sig från dagens Armenien över Frankrike till USA. Många barn och barnbarn till den assyrisk/syrianska befolkningen som en gång byggde kyrkor och kloster i Mesopotamien och sydöstra Turkiet lever i dag i Sverige. Under hela Turkiets existens har frågan om folkmordet varit förbjuden att diskutera. Rättsliga processer och offentliga mobbningskampanjer har väntat den som vågar ta bladet från munnen. Den 18 januari 2001 antog den franska national­församlingen en lag som slog fast att Frankrike erkänner det armeniska folkmordet år 1915. Det var ett viktigt erkännande inte minst för Frankrikes stora armeniska befolkning. Även Sveriges regering och riksdag bör erkänna folkmordet på armenier och assyrier/syrianer i Turkiet 1915–1919.

Det är oerhört viktigt att Sverige nu agerar med kraft inom EU och FN för att på internationell nivå få till stånd ett erkännande av händelserna under Svärdets år som folkmord.

Ett erkännande är oerhört viktigt för att få en upprättelse för assyrier/syrianers situation och deras identitet och en förbättrad grund för framtida dialog. Därför är FN- och EU-resolutioner viktiga för att dessa dåd inte skall upprepas samt för att drabbade människor ska få en upprättelse.

Stockholm den 4 oktober 2007

Mats Pertoft (mp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Peter Rådberg (mp)

Yilmaz Kerimo (s)

Lennart Sacrédeus (kd)

Hans Linde (v)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer, pontiergreker, romare m.fl. i nuvarande Turkiet 1915-1919.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.