Erkänn Palestina som stat

Motion 2011/12:U261 av Katarina Köhler (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Palestina som stat och fullvärdig medlem i FN.

Motivering

I 43 år har samtal pågått om hur konflikten mellan Israel och Palestina ska lösas och fortfarande har man inte kommit närmare en lösning. Det palestinska folkets lidande tar aldrig slut så länge Israel fortsätter med sin olagliga ockupation och byggande av bosättningar på Västbanken, så länge Gaza hindras i sin utveckling av en israelisk blockad och så länge den avskydda muren finns. Israel kommer nu med ytterligare avisering om 1 100 nya bostäder i östra Jerusalem. Detta måste få ett slut.

Nu har det palestinska folkets tålamod nått vägs ände och man har nu begärt hos FN att få bli en stat och med det FN:s 194 medlem. Sverige bör omedelbart ställa sig bakom detta.

Att erkänna Palestina är inte kontroversiellt. 112 stater har redan gjort det. I Norden har Norge gjort detta och det ter sig som en självklar sak att också Sverige ska göra det.

Palestina har redan en ambassadör i Sverige, vilket är mycket glädjande. I Palestina har man de senaste åren på alla sätt förberett sig för denna ansökan och många initierade, bl.a. FN:s koordinator för fredsprocessen, menar att den palestinska myndigheten är väl förberedd för en etablering av en palestinsk stat.

Att Palestina blir en självständig stat skulle innebära större möjligheter att fredssamtalen blir konstruktiva och länderna når en överenskommelse, medan det motsatta skulle försvåra fredsprocessen ytterligare. Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått under lång tid och mellan två parter som varit allt annat än jämbördiga. Israels övertag ekonomiskt, politiskt och militärt har gjort att förhandlingarna oftast kollapsat. För att konflikten ska slå in på en fredlig och mer konstruktiv väg måste omvärldens och Sveriges stöd för en palestinsk stat vara tydligt. Palestina kan som en självständig stat och medlem i FN få tillgång till samma status som Israel. Dessutom kan Palestina ta hjälp av FN-systemet för att söka internationellt stöd i tvistefrågor såsom Israels dragning av muren på ockuperad mark som enligt internationell lag är olaglig. Ett erkännande av staten Palestina bidrar också till att stärka de fredliga och demokratiska krafterna i Palestina. Det bidrar till att det i ett längre perspektiv gynnar en utveckling där det blir en varaktig lösning på en mycket långvarig konflikt.

Därför är det viktigt att Sverige erkänner Palestina nu.

Stockholm den 3 oktober 2011

Katarina Köhler (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Palestina som stat och fullvärdig medlem i FN.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.