Enskilda vägar

Motion 2018/19:1409 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns 35 000 samfällighetsföreningar som förvaltar enskilda vägar. Över två miljoner fastigheter har andel i skötseln av dessa vägar och respektive fastighets andelstal används för fördelning av föreningarnas kostnader på fastighetsägarna.

Andelstalen är i mycket stor utsträckning inaktuella och uppgifter i fastighets­registret om andelstal saknas eller är felaktiga. Det beror på att nya fastigheter har tillkommit och att användningen av fastigheter förändrats utan att andelstalen ändrats.

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät, totalt 44 000 mil, varav endast 7 800 mil får statsbidrag. Kartläggningar visar att minst 5 000 lantmäteri­förrättningar skulle behöva göras varje år för att åtgärda felaktigheterna i andelstalen. Lantmäteriet klarar idag inte av att hantera så många omprövningsförfattningar till skäliga kostnader och inom ramen för rimliga handläggningstider.

Det bör övervägas huruvida lagstiftningen bör ändras så att vägsamfälligheterna själva kan ändra andelstalen för de fastigheter som ingår i föreningen genom kvalificerad majoritet på föreningens stämma och att Lantmäteriet godkänner den beslutade ändringen innan registreringen sker i offentliga register.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.