Till innehåll på sidan

Enklare tolkutbildning

Motion 2017/18:2585 av Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta enklare typer av tolkutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När antalet personer som flytt eller på annat sätt invandrat till Sverige ökar så växer också behovet av tolkar. Tolkuppgifter kan vara av väldigt olika karaktär beroende på vilken typ av språk som ska tolkas. Idag tar en tolkutbildning förhållandevis lång tid att genomgå samtidigt som bristen på tolkar i delar av landet är mycket stor.

För enklare tolkuppgifter borde man i högre grad än idag kunna använda sig av personer som har som modersmål det språk som det ska tolkas till eller från. De skulle kunna genomgå en kortare utbildning för att sedan arbeta som tolkar vid exempelvis arbetsintervjuer eller enklare kontakter med myndigheter.

Vid kontakt med exempelvis rättsväsendet eller sjukvården är det förstås viktigt att ha välutbildade tolkar som kan hantera en mer komplicerad vokabulär. För andra uppgifter finns det anledning för regeringen att se över möjligheten att inrätta en enklare form av tolkutbildning.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta enklare typer av tolkutbildning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.