Enhetlig sfi med praktik

Motion 2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sfi-undervisning.

Motivering

Svenska för invandrare ska ge vuxna invandrare och flyktingar grundläggande kunskaper i svenska och det svenska samhället. Men många känner sig inte hemmastadda i undervisningsformen. Alla människor är olika och kan tillgodogöra sig utbildning på olika sätt; detta gäller såklart även invandrare och flyktingar när de går på sfi. För dem som saknar studievana eller har inlärningssvårigheter sedan tidigare kan det krävas mer hjälp än för dem som har en högskoleutbildning när de kommer till Sverige.

Studieavbrott och avhopp är vanliga, och kan i mångt och mycket handla om att det är ett hinder att tillsammans med människor från andra kulturer, olika utbildningsbakgrund eller språkbakgrund via gemensamma studier lära sig svenska.

Språket är nyckeln till integrationen. Varvad sfi-undervisning med praktik bör gälla i landets alla kommuner. På så sätt får den nyanlände invandraren en insyn i den svenska arbetsmarknaden samt får möjlighet att praktisera. Högutbildade invandrare bör kunna få genomföra sin sfi-undervisning i högskolemiljö. Kvaliteten på undervisningen skiljer sig stort från kommun till kommun beroende på resurser. Regeringen bör se över möjligheterna att göra en översyn av sfi och införa en mer enhetlig nationell standard så att alla får samma sfi-kvalitet.

Stockholm den 3 oktober 2012

Yilmaz Kerimo (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sfi-undervisning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.