Energisnål grön IT

Motion 2009/10:T528 av Håkan Juholt (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-06
Numrering
2009-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta fram en nationell strategi för IT och miljö.

Motivering

Klimathotet – det vill säga de pågående klimatförändringarna till följd av framför allt den industrialiserade världens utsläpp av växthusgaser – är vår tids största globala utmaning. Utsläppen av växthusgaser måste minskas radikalt genom ökad användning av förnybara bränslen och energi, användning av ny teknik och – inte minst – energieffektivisering.

Under de senaste 10–15 åren har användningen av datorer och datoriserad elektronik ökat dramatiskt. Internet har blivit en betydande och omistlig informationskälla, och utvecklingen av nya sociala medier har på kort tid blivit en viktig kommunikationskälla. Den snabba utvecklingen av denna elektronikbransch medför emellertid såväl miljö- och klimatproblem som, genom dess strålning, hälsoproblem.

IT- och telekomföretagens rapport Färdplan för tillväxt och välfärd – en uppdaterad IT-politik betonar att IT-stödda åtgärder kan hjälpa till att minska klimathotet samt ge positiva effekter inom hälsoområdet. Rapporten slår fast att IT-användning bidrar till en högre energiförbrukning via ökat antal datorer och servrar etcetera. Sammantaget beräknas IT-produkterna själva, från tillverkning till skrotning, stå för 2 procent av världens energiförbrukning. Användningen av råvaror, energi och arbetskraft kan på ett flertal sätt effektiviseras. Processer kan kontrolleras och styras med IT:s hjälp, så att negativ miljöpåverkan kan reduceras eller helt elimineras. Miljöövervakningssystem är komplexa och kräver avancerat IT-stöd, som skulle kunna bli en viktig exportvara. Någon nationell strategi för IT och miljö har, trots mängden av förslag, inte tagits av regering eller riksdag.

Mot denna bakgrund bör regeringen ta initiativ till en nationell strategi för en energisnål grön IT-sektor.

Stockholm den 6 oktober 2009

Håkan Juholt (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta fram en nationell strategi för IT och miljö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.