Energieffektiviseringens fördelar för Sverige

Motion 2014/15:714 av Börje Vestlund (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över belysningssystemens ekonomiska och miljömässiga hållbarhet inom såväl den kommersiella som den offentliga sektorn.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av modernare belysningssystem inom ramen för offentliga upphandlingar.

Motivering

Varje år använder vi cirka 14 TWh till belysning av våra hushåll, företag och offentliga byggnader. Enligt Energimyndigheten har alldeles för hög andel av den kommersiella och offentliga sektorns lokaler föråldrade belysningssystem. I STIL-rapporten från Energimyndigheten framkommer att 75 procent av alla belysningsanläggningar är 25 år eller äldre. Och undersökningar visar att man kan spara upptill 80 procent energi genom att byta ålderdomliga system till nya. Om vi hade bytt svenska skolors belysningssystem idag hade vi sparat 350 miljoner kronor i elkostnader. Samma sak gäller förstås andra offentliga och kommersiella verksamheter som idag innehar gamla system.

 

Mycket görs av den offentliga sektorn men också av kommersiella aktörer för att spara energi och gå över till mer miljövänliga alternativ. Samtidigt ser vi stora möjligheter i besparing inom dessa områden genom byte av belysningssystem. Men denna åtgärd har av kommersiella och offentliga aktörer inte prioriterats så högt. Det kan förstås handla om omedvetenhet och okunskap.

 

Enligt statistik från 2011 hade vi kunnat spara lika mycket energi genom ett byte av allt gammalt belysningssystem i Sverige, som till exempel den energi som vindkraften i sin helhet producerade under det året. Energieffektivisering genom besparingar inom belysningsområdet är oftast enkla åtgärder som ger stora miljö- och ekonomiska vinster. Därför är det viktigt att regeringen är drivande i frågan.

 

För att kunna se möjligheterna i de miljö- och ekonomiska vinster som ett byte av belysningssystem kan ge, bör regeringen beakta behovet av att se över belysningssystemen inom den kommersiella och offentliga sektorn. Detta är viktigt för att på sikt ta fram verkningsfulla åtgärder och förslag för hur dessa sektorer kan förnya sina system.

 

Den offentliga sektorn genomför stora offentliga upphandlingar inom ramen för kommun, landsting och staten som berör dess fastigheter och lokaler. LOU är ett viktigt verktyg för att driva frågan om energieffektivisering och förnyelse av belysningssystem. Därför bör behovet av modernare belysningssystem beaktas inom ramen för offentliga upphandlingar.

 

Den offentliga sektorn bör föregå med gott exempel i detta arbete. Det är förstås svårt för staten att kräva av den kommersiella sektorn att genomföra stora investeringar i systembyte av belysning och generella energieffektiviseringar om offentliga sektorn själv besitter gamla system som är energibovar. Staten har ett ansvar att föregå med gott exempel och skapa underlag för förändring av gamla belysningssystem i arbetet med energieffektivisering.

.

Börje Vestlund (S)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över belysningssystemens ekonomiska och miljömässiga hållbarhet inom såväl den kommersiella som den offentliga sektorn.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av modernare belysningssystem inom ramen för offentliga upphandlingar.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.