Till innehåll på sidan

En reformering av Svärdsorden

Motion 2003/04:K219 av Tobias Billström och Peter Danielsson (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av och ett förslag till en reformerad Svärdsorden.

Motivering

I Sverige togs möjligheten bort för rikets statschef att utdela ordnar i och med den nya grundlagen 1974. Den socialdemokratiska majoriteten ansåg att ordensväsendet var ett förlegat och odemokratiskt belöningssystem som tillhörde det förgångna. Det märkliga är att utländska medborgare inte ansågs omfattas av dessa principer. Svenska ordnar (Serafimerorden och Nordstjärneorden) delas nämligen fortfarande ut till medborgare i andra länder.

I Sverige innebar den nämnda förändringen att Svärdsorden, som enligt tradition förlänades för gagnande och långvarig verksamhet inom försvarsmakten, helt lades i malpåse. Tidigare hade orden utdelats med hänsyn till tjänstegrad och till tjänsteår.

I dag har antalet fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ökat. Det är också sannolikt att denna utveckling kommer att fortsätta. I ljuset av detta står Försvarsmakten inför ett ökat behov av att kunna belöna sin personal. Möjligheterna är i dag begränsade. Ordensväsendet är det i särklass billigaste och mest effektiva sättet att belöna enskilda medborgare som gör goda insatser i det offentliga livet.

Det finns också anledning att påminna om att även andra länders medborgare som gör insatser för svensk trupp och därmed för svenska intressen borde kunna belönas med Svärdsorden. I takt med att graden av internationell militär samverkan ökar, krävs att Sverige kan belöna goda insatser på det militära området på samma nivå som andra stater. Således bör riksdagen rekommendera regeringen att ta initiativ för att utreda en reform av Svärdsorden.

Stockholm den 22 september 2003

Tobias Billström (m)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av och ett förslag till en reformerad Svärdsorden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.