Till innehåll på sidan

En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2016/17:1897 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam elevinloggning som följer eleven genom hela skolsystemet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige ska bli världens smartaste land. Regeringen har redan ställt sig bakom målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Mycket bra är redan gjort men mer behövs för att öka utvecklingstakten och på allvar leda utvecklingen i världen.

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår, SOU 2014:13 uppmärksammade särskilt skola och undervisning. Inte så konstigt, eftersom det är i skolan vi har möjlighet att forma morgondagens medborgare. Där kan vi också ge förutsättningar för dagens barn och unga att inte bara kunna hantera utan också vara med och skapa framtiden.

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras men skolan har också ett stort ansvar för att ge eleverna de färdigheter som krävs för att navigera i ett digitalt samhälle, bli informerade och demokratiska medborgare samt förberedda för morgondagens arbetsmarknad (som till stora delar inte ens finns ännu).

Undervisningen måste transformeras så att digital didaktik blir normen. För att det ska lyckas krävs att elever, personal och vårdnadshavare enkelt, säkert och tryggt kan få tillgång till rätt system och rätt information. Idag saknas enhetliga och trygga system för hur elever, personal och vårdnadshavare ska kunna identifiera sig, logga in och ta del av information.

Skolorna är idag i färd med att öka och förbättra sin kontakt med föräldrar och elever genom digitala verktyg. På flera skolor används redan online-verktyg för att hantera skoldagen och göra föräldrar mer informerade och engagerade i barnens skolgång, snabbt får ut information och ge möjligheter till att långsiktigt följa utvecklingen hos eleven. Varje organisation uppfinner tyvärr sitt eget hjul. Det är ineffektivt, orimligt och ett slöseri med den potential som vi kan nå genom en tillåtande gemensam infrastruktur. Dessutom blir det svårt att få olika system att kommunicera med varandra. Elever som flyttar eller byter skola tappar material de har sparat. Det blir problematiskt med överlämning av omdömen, provresultat och upprättade individuella planer.

Varje elev som börjar i skolan kommer att behöva ha inloggning som fungerar oavsett om eleven byter skola, har studieuppehåll eller byter bostadsort. Därför behövs en gemensam digital identifieringsinfrastruktur som inte är knuten till ett specifikt system. Detta finns med som en del av it-strategin och behöver utvecklas där. Vi föreslår att man inom ramen för it-strategin studerar möjligheterna till en digital inloggning och lösningar som t.ex. en digital motsvarighet till våra nationella id-kort eller körkort som vi kan identifiera oss med överallt, samt infrastruktur för att elevinformationen ska kunna följa eleven oavsett skola eller kommun.

En sådan infrastruktur som pratar eller interopererar på ett standardiserat sätt öppnar möjligheten för många innovativa lösningar och bolag att kunna leverera smarta lösningar, en innovationsmotor som blir möjlig först när vi har ett fungerade, generellt e-legitimationssystem och öppna interoperabilitetsstandarder eller it-infrastruktur.

 

 

Åsa Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Lars Eriksson (S)

Pia Nilsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för it-strategin vidta åtgärder som möjliggör framtagande av en gemensam elevinloggning som följer eleven genom hela skolsystemet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2016/17:UbU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.