Till innehåll på sidan

En kvotplikt på biobränsle som leder till utveckling

Motion 2013/14:Fi272 av Hannah Bergstedt (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade ambitioner för kvotplikten.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergångsregler för att säkerställa utvecklingen av biodrivmedel med högre miljökvalitet.

Motivering

Regeringen är långt ifrån att nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta; det kommer att krävas flera steg för att närma sig målet. Ett steg på vägen är regeringens förslag om kvotplikt på biodrivmedel, men tyvärr är ambitionerna inte tillräckliga.

För att efterfrågan ska öka och investeringar ska vara lönsamma för industrin måste politiken våga mer. Den nivå som regeringen anger för kvotplikten i budgetpropositionen är alldeles för låg för att det ska vara värt för industrin att produktutveckla. Politiken kan med rätt beslut driva utvecklingen, om regelverket utvecklas i takt med tekniken och marknaden. Men i det tempo som regeringen jobbar kommer inte målet med en fossilfri fordonstrafik 2030 att nås.

Drivmedelsbolag behöver incitament för att fortsätta investera i produktion av förnybara drivmedel och planera framåt. Regeringens förslag räcker inte till. Marknaden har sprungit om regeringen som nu ligger i bakvattnet. Det är viktigt att de uppsatta reglerna medför en utmaning och leder till utveckling både för att kunna nå målet om fossilfri fordonsflotta och för att utveckla nya arbetstillfällen i en industri som har möjlighet att växa.

Den inhemskt producerade etanolen har hög kvalitet ur miljösynpunkt. För att kunna växa och utvecklas är det viktigt att vi har spelregler som ger en långsiktighet och trygghet för att kunna investera i ytterligare utveckling. Regeringen bör därför se till att bevaka intresset för de biodrivmedel som har högre kvalitet miljömässigt, och besluta om övergångsregler som gäller fram tills EU-direktivet om skärpt minimikrav på etanolens CO2-reduktion till 50 % börjar gälla 1 januari 2017. Annars riskerar de drivmedel med bättre miljökvalitet att utkonkurreras, och därmed leda till en lägre måluppfyllelse och dessutom hota utvecklingen av arbetstillfällen och ytterligare förbättrad kvalitet.

Stockholm den 3 oktober 2013

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade ambitioner för kvotplikten.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om övergångsregler för att säkerställa utvecklingen av biodrivmedel med högre miljökvalitet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.