En klotterpolicy hos Trafikverket

Motion 2023/24:2396 av Camilla Brodin (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att införa en klotterplattform och klotterpolicy och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En klotterpolicy finns i de flesta av Sveriges 290 kommuner som innebär att klotter ska saneras inom 24 eller 48 timmar. Likaså finns det liknande klotterpolicys i regionerna och deras uppdrag för kollektivtrafiken. Exempelvis har SL (Storstockholms lokaltrafik) en klotterpolicy om att sanering ska ske inom 24 timmar. De har även en digital platt­form där medborgare hjälper till att anmäla in de platser och ställen som har blivit utsatta för klotter, precis som många kommuner har. Det är inte enbart det offentliga som har denna typ av klotterpolicys, även privata fastighetsägare har en sådan policy.

Att klotterpolicys finns i kommuner och regioner är dels för att förebygga ytterligare skadegörelse som i förlängningen kan innebära vägen in på en brottslig karriär. Exempelvis är teorin broken windows en metod för brottsbekämpning och brotts­prevention. Detta för att kunna kontrollera och eliminera brott i urbana miljöer. Men det finns ett hinder för att fullt ut kunna komma åt allt klotter. Problematiken ligger i att Trafikverket inte har en policy att eliminera klotter inom en viss given tidsram, vilket gör att kommuner och länstrafik är uppgivna i sina försök att skapa en snygg och trygg miljö, när inte hela samhället verkar för samma strategi.

Det kan tyckas självklart att Trafikverket borde ha en klotterpolicy när det gäller deras verksamhet så som att sanera klotter i exempelvis tunnlar eller på bullerplank. Därför vill jag att Trafikverket ska få i uppdrag att skapa en klotterplattform med en klotterpolicy där målet är att allt klotter i våra miljöer ska elimineras så fort som möjligt, för ett tryggt och snyggt samhälle.

 

 

Camilla Brodin (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att införa en klotterplattform och klotterpolicy och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.