En fungerande och tillgänglig färdtjänst

Motion 2023/24:1026 av Adrian Magnusson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra landets färdtjänst tillgänglig för fler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har många äldre som vid olika tillfällen i livet och under kortare skeden kan behöva färdtjänst exempelvis till följd av sjukdom av mer tillfällig karaktär. Då människor är betydligt mer aktiva vid högre ålder idag än tidigare innebär detta att behovet av att transportera sig är större idag än tidigare. Inte minst på landsbygden där möjligheten att använda kollektivtrafiken ofta är mycket låg.

Landets regioner gör mycket olika bedömningar vad gäller rätten till färdtjänst. I Skåne har människor som haft färdtjänst i många år förlorat rätten att få färdtjänst och människor som behöver färdtjänst nekas och hänvisas till en kollektivtrafik som i det närmaste är obefintlig. Detta är en orimlig ordning. I andra regioner finns en betydligt mindre restriktiv hållning kring vilka som har rätt till färdtjänst och vilka som inte har det. De regionala skillnaderna är mycket svårbegripliga för många människor.

Sverige behöver en färdtjänst som finns till för de människor som behöver den. Det är ett enkelt sätt att få fler att kunna fortsätta vara aktiva även under en tid då de av olika anledningar inte kan transportera sig på egen hand.

 

 

Adrian Magnusson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra landets färdtjänst tillgänglig för fler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.