Ekonomiskt stöd till torskfiskarna i Östersjön

Motion 2020/21:923 av Roland Utbult (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en stödordning kan upprättas för de torskfiskare som är eller tidigare har varit verksamma i Östersjön och som drabbats negativt till följd av torskfiskestoppet som beslutades 2019 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I mitten av 2019 stoppades det kommersiella yrkesfisket efter torsk i stora delar av Östersjön. Många fiskare berövades därigenom sina utkomstmöjligheter och det stora flertalet av dem har ingen alternativ försörjning. Det kommersiella Östersjötorskfisket har varit stoppat alltsedan dess och i förslaget till fastställande av fångstmöjligheter för 2021 kvarstår förbudet mot kommersiellt yrkesfiske efter torsk i Östersjön.

Orsakerna till torskfiskestoppet är många: syrebrist och klimatförändringar, övergöd­ning och andra havsmiljöproblem, dålig födotillgång för torsken, dålig reproduktion, av­saknad av förvaltning av säl och skarv samt förekomsten av parasiter från säl med mera.

I ett välfärdsland som Sverige kan jag inte anse det vara anständigt att vända utövarna av en av landets basnäringar ryggen på det sätt som skett från regeringens sida i förhållande till Östersjötorskfiskarna. En stödordning måste omgående upprättas som fokuserar på ett utgivande av nödvändigt ekonomiskt stöd till de drabbade torskfiskarna i Östersjön fram till dess att torsksituationen åter är sådan att de kan försörja sig på sitt yrke. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur en stödordning kan upprättas för de torskfiskare som är eller tidigare har varit verksamma i Östersjön och som drabbats negativt till följd av torskfiskestoppet som beslutades 2019 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.