Ekologisk mat

Motion 2021/22:2679 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte ska ha ett särskilt produktionsmål för ekologisk odling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges lantbruk tillhör en av världens renaste livsmedelsproduktioner med höga miljökrav. Därför är det viktigt att vi arbetar aktivt för att konsumenterna både ska ha bra kunskap och därmed välja svenskproducerade livsmedel. Det är bra för både för miljön och för tillväxten i Sverige. Att S-regeringen har satt upp egna mål för ekologisk produktion är varken miljövänligt eller bidrar till ökad produktion av svenska livsmedel. Ekologisk produktion har oftast mycket lägre skördar per hektar och miljöpåverkan per kilo räknat kan därför oftast vara högre än i det konventionella lantbruket. Därför behöver Sverige inte ha några enskilda mål för ekologiskt lantbruk. Utan alla kan samla sig under samma mål att öka svensk matproduktion, och sedan är det upp till konsumenten att avgöra vilket livsmedel man väljer i butiken och därmed reglerar sig marknaden och produktionen efter efterfrågan.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inte ska ha ett särskilt produktionsmål för ekologisk odling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.