Till innehåll på sidan

Egenanställning som en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken

Motion 2013/14:A263 av Hans Rothenberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-02
Numrering
2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för egenanställning som en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken.

Motivering

Arbetslivet blir alltmer komplext. Den tid då målet med yrkeskarriären var att skapa sig trygghet genom att arbeta för en och samma arbetsgivare i årtionden är sedan länge förbi. Likaså har bilden av företagaren luckrats upp. Vem som blir företagare, i vilken form, utsträckning och med vilket syfte varierar kraftigt.

En anställningsform som är på frammarsch är egenanställning. Som anställd hos ett egenanställningsföretag har man de flesta av de friheter som det egna företagandet innebär men bara en bråkdel av den administrativa bördan.

I Sverige finns i dag ett fyrtiotal egenanställningsföretag med tiotusentals egenanställda. En dryg tredjedel av de egenanställda försörjer sig helt och hållet på sin verksamhet och ännu fler kombinerar egenanställningen med ett annat arbete. För drygt tio procent av dessa har egenanställningen inneburit att man kunnat ta steget från arbetslöshet till en egen försörjning. För andra blir det ett sätt att pröva vingarna innan man går vidare till att starta aktiebolag. Således ett snabbt, smart och enkelt sätt att göra verkstad av sin företagsamhet.

Trots att många människor redan upptäckt denna form av entreprenörskap är det tydligt att egenanställning har en långt större potential. Egenanställning möter kraven på ett flexibelt arbetsliv och är som klippt och skuret för många inom frilans- och konsultverksamhet. Det passar även den som nått pensionsålder men som ändå på egna villkor vill ha en fot kvar på arbetsmarknaden.

Ett allvarligt hinder är dock att många som skulle kunna lyckas utmärkt som egenföretagare helt enkelt inte känner till att det här sättet att arbeta existerar överhuvudtaget. En nyckelspelare i arbetet med att sprida information och hjälpa människor till den arbetsform som passar just dem är Arbetsförmedlingen. Egenanställning är dock inte speciellt väl känt ens bland dem som arbetar med att hjälpa arbetssökande ut på arbetsmarknaden. Detta missförhållande måste rättas till.

Med bakgrund i ovanstående kan man överväga möjligheten för Arbetsförmedlingen att se över hur man kan erbjuda bättre rådgivning kring egenanställning så att fler personer kan få kunskap om denna anställnings- och entreprenörsform.

Stockholm den 25 september 2013

Hans Rothenberg (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att se över förutsättningarna för egenanställning som en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.