Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2019/20:3161 av Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostkustbanan är i dag en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. Hastig­heten på sträckan är låg, likaså standarden och kapaciteten. En utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan är en nödvändighet för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela Norrland. Sträckan Stockholm–Sundsvall har en restid på omkring 4 timmar, vilket skulle kunna halveras med ett dubbelspår.

Vi behöver ett näringsliv som utvecklas och möjliggör nya jobb där basindustrin är en mycket viktig del då det bygger klusternät av företag omkring sig. Behovet av en utbyggnad till dubbelspår är högst nödvändigt för att korta ner restiderna, möjliggöra mer godstrafik och skapa en omställning från lastbilstransporter till miljövänligare tågtransporter men även för privatpersoners arbetspendling och möjlighet till kollektivt resande.

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.