Drogtester i skolan

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-20
Granskad
2018-11-20
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna. En del av problemen beror på missbruk av droger. Skolan ska vara en plats som främjar studier, och skolmiljön ska vara fri från droger.

Drogproblematiken är stor i samhället. Därför vill jag genom detta förslag åter försöka se nya möjligheter att få bukt med drogerna bland ungdomar. Idag genomförs redan obligatoriska drogtester i åtskilliga företag och verksamheter. Man gör detta dels med omtanke om personalen, dels för att förebygga olyckor.

Missbruk bland ungdomar skapar trauman som olyckor, tidig död och kriminalitet. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslag­ning, familjetragedier, kriminalitet och andra följdeffekter. Att hitta de ungdomar som använder sig av droger i ett tidigt stadium innebär även en samhällsekonomisk besparing. I många kommuner är socialnämndernas budget hårt belastad av kostnader kopplade till droganvändning.

Genom möjligheten till införande av drogtester i skolorna skulle vi kunna skapa ett positivt grupptryck, där elever lättare kan motivera för sig själva och sin omgivning varför de ej ska nyttja narkotika.

 

 

Roger Hedlund (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.