Dödsstraff i fråga om barn under 18 år

Motion 2014/15:1391 av Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka dödsstraff i fråga om barn under 18 år.

Motivering

År 2012 utfördes 682 avrättningar i 21 olika länder. Detta är visserligen en nedgång från 28 länder i början av 00-talet, men samtidigt har Japan, Indien och Pakistan utfört avrättningar under 2012 efter att de ha haft ett uppehåll under något år. Flest avrättningar utfördes i Kina, Iran och Irak följt av Saudiarabien, USA, Jemen och Sudan.

 

Även om dödsstraff riktade mot barn är förbjudet enligt internationell lag förekommer dessa dessvärre än i dag. Den 21 januari 2012 avrättades Fuad Ahmed Ali Abdulla i Jemen, för ett brott han begått när han ännu inte var 18 år fyllda, och den 9 januari 2013 avrättades Rizana Nafeek i Saudiarabien. Redan har ytterligare dödsstraff utdömts det året: Amnesty International uppmärksammade 2013 ett fall i Maldiverna, där två pojkar dömts till döden för ett mord de utförde som 17-åringar.

 

Varje avrättning av ett barn bryter mot internationell rätt. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och konventionen om barnets rättigheter fastslår båda att dödsstraff inte skall utdömas för brott som begåtts av personer under 18 år. Även andra internationella humanitära fördrag ger barn och ungdomar detta skydd.

 

Sverige bör i kontakten med de länder som tillämpar dödsstraff för barn under 18 år med tydlig skärpa fortsätta att påpeka de konventionsbrott detta innebär. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka dödsstraff i fråga om barn under 18 år.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.