Till innehåll på sidan

Distansleverans för offentlig sektor och statliga bolag

Motion 2020/21:910 av Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja distansleverans för offentlig sektor och statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller digitalisering. Vi ska inte bara behålla vår andraplats inom EU, vi ska sträva mot en förstaplats. Då är det märkligt att det idag inte är en självklarhet att alla myndigheter, kommuner, offentlig sektor och hel- eller delägda statliga bolag accepterar distansleverans av t ex it-tjänster.

I nuläget är det upp till varje aktör att själv besluta om huruvida distansleverans är accepterat eller inte. Det innebär att företag, inte sällan de som verkar i mindre orter, i många fall nekas en chans att vinna en upphandling. Distansarbete och distansleverans borde vara en självklar del i strävandena efter att digitalisera Sverige. Det är det bästa och mest hållbara anbudet som ska avgöra en upphandling. Regeringen bör undersöka möjligheten att ålägga alla statliga aktörer att acceptera distansleverans.

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja distansleverans för offentlig sektor och statliga bolag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.