Dispenser i fråga om avloppslösningar

Motion 2020/21:1830 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av hur stor den totala miljönyttan verkligen är av att installera nya enskilda avlopp i vissa områden på landsbygden och i ren glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna ännu större möjligheter att ge fler dispenser för utbyggnad av enskilda avlopp på landsbygden och i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många människor bor idag på landsbygden och i ren glesbygd. Det är områden där människor kan ha långt till kommunal och statlig service och med dåliga kommunika­tioner.

På grund av detta är ofta huspriserna relativt låga och det kan vara svårt att kunna sälja sitt hus och därmed kan det vara svårt att få tillbaka de investeringar man gjort i huset och fastigheten. Det medför att varje investering fastighetsägaren måste göra måste noga övervägas med nyttan. Att bygga om enskilda avlopp av miljöskäl kan inte anses rimligt i vissa landsbygds- och glesbygdsområden.

Därför är det viktigt att man väger in den totala miljönyttan eller totala miljöpå­verkan med att bygga enskilda avlopp och göra en så stor investering. Ofta kan både transporter, tillverkning av avloppssystem och byggnationen m.m. påverka miljön mer än det man försöker spara i utsläpp från avloppet.

Kommunerna bör även ges ännu större möjligheter att ge dispens för vissa fastig­heter där man bedömer det som rimligt att miljönyttan inte väger upp den totala miljö­kostnaden och investeringen.

För att människor ska kunna bo långt ut på landsbygden och i ren glesbygd måste samhället vara beredd på att se över sina regler så att man verkligen underlättar för dessa boenden.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av hur stor den totala miljönyttan verkligen är av att installera nya enskilda avlopp i vissa områden på landsbygden och i ren glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge kommunerna ännu större möjligheter att ge fler dispenser för utbyggnad av enskilda avlopp på landsbygden och i glesbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.