Digitalt utanförskap

Motion 2021/22:1427 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga formerna för bredbandsstöd för att underlätta utbyggnad av bredband på glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgång till snabbt bredband skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt, bedriva en modern skola, sjukvård och omsorg liksom innovativ produktion. Goda uppkopplingsmöjligheter öppnar vägar till omställning samt nya sätt att kombinera arbetsliv och fritid, vilket inte minst blivit tydligt under coronapandemin. Tack vare att över 95 procent av svenskarna har tillgång till snabbt bredband var det möjligt för många företag och anställda att ställa om verksamheter och arbeta hemifrån under pandemin. 

Med 95 procents täckningsgrad är Sverige således på god väg att förverkliga de mål som formulerades i regeringens bredbandsstrategi. Utmaningen är emellertid att säkra att den digitala infrastrukturen når de hushåll, till övervägande del i glesbygd, som alltjämt lever i ett digitalt utanförskap. Skillnaderna över landet är mycket påtagliga; i glesbygd har endast omkring 70 procent av hushållen antingen bredband anslutet eller är väg att få det. 

Trots miljardsatsningar från regeringens sida kvarstår alltså utmaningen att säkra finansiering för de områden i landet där intresse saknas för kommersiella aktörer att gräva fiber.

Strömsunds kommun i norra Jämtlands län kan tjäna som exempel. Sedan 2015 har kommunen investerat 125 miljoner kronor av egna medel i digital infrastruktur, vilket resulterat i att ungefär hälften av kommunens invånare har tillgång till bredband i enlighet med regeringens målsättningar. I enskilda kommuner som Strömsund är det således långt kvar tills de nationella målen är uppfyllda.

Ett problem i sammanhanget är utformningen av Post- och telestyrelsens bredbandsstöd. Trots att kommunen kan söka full kostnadstäckning (100 procent) tillkommer en stor kostnad för kommunen för att det ska gå att ansluta hushållen. Det som kallas Homes passed i PTS bredbandsstöd går som ett stomnät genom byn, men anslutningspunkten i respektive fastighet kan ligga långt från denna fiber och är ej stödberättigad. Så ser det ut i by efter by, vilket gör det omöjligt för Strömsunds kommun att finansiera investeringarna.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga formerna för bredbandsstöd för att underlätta utbyggnad av bredband på glesbygd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.