Till innehåll på sidan

Digital tv

Motion 2009/10:Kr204 av Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2009-09-29
Numrering
2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat digitalt tv-utbud genom att undersöka möjligheterna att sända de nordiska tv-kanalerna i det markbundna digitalnätet.

Motivering

I Norden har vi en stark tradition av samarbete och utbyte mellan våra länder. Svenskar känner sig trygga med det nordiska samarbetet, som alltid framställs som något positivt. Det är också obligatoriskt att i skolan läsa om och prova på de andra nordiska språken. Många människor som lever i gränstrakterna mellan Sverige och Danmark, Norge eller Finland reser över nationsgränserna varje dag. De känner sig lika hemma på ena sidan som den andra.

Omställningen till digital tv genomförs nu i hela Norden. Detta skapar nya förutsättningar för att fördjupa samarbetet och öka det kulturella utbytet mellan våra länder. Redan i dag har många svenskar som lever vid gränserna tillgång till danska, norska och finska tv-kanaler, liksom danskar, norrmän och finländare i liknande situation har tillgång till svensk tv. Med hjälp av de nya möjligheterna som digital-tv öppnar för oss genom ett ökat utbud av kanaler, borde regeringen se över förutsättningarna att öka utbudet ytterligare med de andra nordiska ländernas tv-kanaler.

Det finns bara fördelar med att hela den nordiska befolkningen har tillgång till de flesta av de nordiska tv-kanalerna. Detta skulle öka intresset för sam­arbetet och fördjupa våra kunskaper om de andra nordiska länderna, kulturellt och politiskt. Språken skulle också få ökad betydelse genom att fler skulle lära sig att förstå och kanske tala andra nordiska språk, vilket skulle stärka vår samhörighet ännu mer.

Stockholm den 28 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat digitalt tv-utbud genom att undersöka möjligheterna att sända de nordiska tv-kanalerna i det markbundna digitalnätet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.