Diagnoser i tandvårdsförsäkringen

Motion 2008/09:So495 av Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-06
Numrering
2008-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av tandvårdsförsäkringen i syfte att inkludera fler medicinska diagnoser.

Motivering

Det finns ett flertal medicinska diagnoser som medför påverkan på en persons tandstatus, liksom det finns tillstånd där tandstatusen påverkar hälsobefinnandet i övrigt. I dag omfattar tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling fjorton grupper. För de fjorton diagnosgrupperna finns det i sin tur regler för när, var och hur tandvårdsbehandlingen ska inkluderas som ett led i sjukvårdsbehandling.

Det kan också vara så att ett förnyat behov av tandvård uppstår vid senare tillfälle, exempelvis är det inte ovanligt att fyllningar, kronor och liknande krackelerar efter en tid. Då kan patienten behöva göra en ny behandling, vilken eventuellt inte kommer att omfattas av nämnda försäkring.

Ett exempel som illustrerar problematiken är att tandskada som uppkommit till följd av ett epileptiskt anfall inkluderas i tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling. Första steget innebär att landstingets beställarenhet ska bedöma om skadan verkligen har inträffat under ett epileptiskt anfall, därefter ska den av tandläkaren föreslagna behandlingen bedömas och slutligen ska kostnaden bedömas.

Om det sedan visar sig i ett senare skede att patienten exempelvis behöver byta ut en fyllning eller på annat sätt måste åtgärda skadan på nytt kan det mycket väl inträffa att beställarenheten avslår ansökan med motiveringen att ersättning för behandling redan har utgått. Detta förfaringssätt kan inte vara acceptabelt.

För att försäkringen ska uppfattas som meningsfull och i linje med gällande forskning och framsteg kan det finnas anledning att revidera vilka sjukvårdsgrupper och hur följderna av sjukdomar som påverkar tandstatusen ska inkluderas.

Det är även centralt att minska de eventuella regionala skillnader som kan finnas i tolkningen av regelverket.

I syfte att erbjuda de personer som har behov av tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling, bör en översyn göras av vilka sjukdomar och tillstånd som ska inkluderas i försäkringen. Vidare bör en översyn göras av hur försäkringen kan utformas för att också erbjuda möjlighet till behandling av besvär som kan uppkomma i ett senare skede till följd av tidigare sjukdom eller behandling inom lagen om tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling.

Stockholm den 6 oktober 2008

Margareta Cederfelt (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av tandvårdsförsäkringen i syfte att inkludera fler medicinska diagnoser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.