Diagnosen psykopati

Motion 2003/04:Ju393 av Hillevi Larsson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att psykopati bör ges ökad uppmärksamhet inom forskning och sjukvård.1

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en psykopatidiagnos bör påverka såväl påföljd för dömda gärningsmän som skyddsprogram för brottsoffer.

1 Yrkande 1 hänvisat till SoU.

Motivering

I Sverige finns mycket begränsad forskning och expertis kring psykopati. Det är en av anledningarna till att denna diagnos alltför sällan används eller får någon effekt i rättsliga sammanhang.

Den forskning som bedrivits i andra länder visar dock att psykopater är överrepresenterade bland kriminella. Minst 20 % av de intagna på svenska fängelser är psykopater.

Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.

Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff. Detta innebär att kvinnorna är särskilt hotade. Psykopaterna har heller ingen sjukdomsinsikt, och lider inte alls av sin psykopati. Tvärtom. De uppfattar sig själva som osårbara övermänniskor.

Forskarna tvistar kring om psykopati endast är medfött eller kan förvärvas. Forskning visar att miljöbetingelserna inte har så stor betydelse. Det finns många exempel där psykopater växt upp under idylliska förhållanden och ändå utvecklats till fullfjädrade bedragare eller våldsmän. Miljön har dock en avgörande betydelse för vilken typ av bedrägerier och brott som begås. En psykopat som växt upp i en fattig miljö kanske blir rånare eller knarkhandlare. För en psykopat som är uppvuxen i en välutbildad och välbärgad familj ligger det närmare till hands att ägna sig åt affärer och ekonomiska bedrägerier.

Gemensamt för psykopater är att de saknar känslor. På samma sätt som vissa människor inte kan se eller höra finns det människor som saknar förmågan att reagera emotionellt. Dessa människor kan varken känna rädsla, kärlek, skuldkänslor eller medkännande. Känsloregistret begränsar sig till primitiva drifter som hunger, sexualdrift och dominans (dvs att befästa och utvidga sitt revir på andras bekostnad).

Som en följd av sin känslokyla saknar de fullständigt hämningar och skuldkänslor. Olika ord innebär ingen känsloladdning, vilket innebär att ordet mord inte väcker starkare känslor än ordet bord. För en fullfjädrad psykopat är det heller inte mer traumatiskt att genomborra en människa med kniv än att spetsa en köttbulle med gaffel.

Psykopatens överlevnadsstrategi är att spela normal. Han (för det är oftast en han) märker att man klarar sig bättre om man låtsas ha känslor och moral. Därför blir han en mästare på att imitera känslor. Han lär sig också att manipulation är ett effektivt sätt att få vad man vill ha. Genom att ljuga och bedra kan han få pengar, sex, status, makt och allt annat han eftersträvar. Han vet vad som är förbjudet både i lag och moral, men struntar i att följa reglerna eftersom han inte förstår deras syfte.

Psykopatens kontrollbehov hänger ihop med viljan till dominans. En kvinna är i en hustrumisshandlande psykopats ögon en ägodel, på samma sätt som en bil eller ett hus. Det innebär att kvinnan kan råka väldigt illa ut om hon går emot hans vilja eller ännu värre lämnar honom. Psykopaten kan börja med att fejka förälskelse och charmerande uppträdande för att invagga kvinnan i säkerhet och linda in henne i sitt garn. Därefter avslöjas kontrollbehovet successivt i form av svartsjukt bevakande och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

I fall där psykopater misshandlar sina fruar handlar misshandeln inte om problem att uttrycka sina känslor verbalt, övergrepp i barndomen eller svårigheter att kontrollera sina aggressioner. Psykopatens handlande är iskallt beräknande och har ett enda syfte - att tvinga kvinnan till underkastelse. Det är också förklaringen till att mannen först kan ge kvinnan en knytnävsslag och några sekunder eller minuter senare säga att han älskar henne. Eftersom han inte vet vad kärlek är förstår han inte att dessa två handlingar motsäger varandra. Däremot har han noterat att vissa handlingar och ord ger positiv utdelning. Att slå en kvinna på käften leder till att hon lyder honom, samma resultat kan han få när han säger att han älskar henne. Kombinationen är särskilt effektiv. Psykopatens våld handlar i de flesta fall inte om aggressiva, okontrollerade utfall. Våldet sker inom hemmets fyra väggar och vanligtvis på ställen av kroppen som i normala fall göms av kläder.

Om kvinnan skulle välja att lämna mannen riskerar han att bli extra farlig. De flesta mord på kvinnor sker efter att hon brutit från sitt förhållande.

Det är angeläget att skyddet för enskilda och samhälle förstärks mot den ytterst farliga kategori brottslingar som psykopaterna utgör.

Stockholm den 30 september 2003

Hillevi Larsson (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att psykopati bör ges ökad uppmärksamhet inom forskning och sjukvård.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att en psykopatidiagnos bör påverka såväl påföljd för dömda gärningsmän som skyddsprogram för brottsoffer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.