Till innehåll på sidan

Detektionsverktyg mot barnpornografi i offentlig verksamhets it-miljöer

Motion 2022/23:2006 av Johanna Rantsi (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra införandet av detektionsverktyg mot barnpornografi i offentlig verksamhets it-miljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sexuella övergrepp är oacceptabelt, inte minst när det sker mot barn. Offentlig verksamhet bör vidta kraftiga åtgärder för att förhindra att det sker. Utdrag ur belastningsregistret vid arbete med barn och unga är en god åtgärd men det uppmärksammar bara tidigare begångna brott och inte eventuellt kommande sådana.

Ofta föregås sexuella övergrepp på barn med konsumtion av bland annat barnporno­grafi och alla former av barnpornografibrott skall lagföras. Rapporten Barnpornografi­brottet från Ecpat Sverige (2017) menar att individer som döms för brott om barn­pornografi även ofta döms för sexualbrott mot barn. I studien granskades svenska domar där de granskade fallen visade att 48 % av de som dömts för barnpornografibrott även dömdes för sexualbrott mot just barn. Det är ett stort samband mellan konsumtion av barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn (Barnpornografibrottet, 2017, s. 3).

En studie från år 2015 gjord av Stiftelsen Allmänna Barnhuset som kartlade sexuella övergrepp bland unga kom att benämnas Det gäller 1 av 5, för det var 21 % av till­frågade ungdomar som utsatts för någon form av övergrepp. Årets uppföljningsstudie konstaterar att detta tyvärr ändrats till 1 av 4. En av fem har blivit en av fyra (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2022). Sexuella övergrepp bland unga ökar och vuxenvärlden bör göra allt vi kan för att motverka och minska den trenden.

Redan idag använder många it-miljöer filter och programvaror för att spärra hem­sidor där pornografi och barnpornografi finns att tillgå. Men få verksamheter använder sig av verktyg för att förhindra eller upptäcka konsumtion av barnpornografi som används på arbetsdatorer via till exempel usb-sticka. Effektiva detektionsverktyg av detta slag finns att använda i realtid som slår larm vid konsumtion av brottsligt material. Offentlig verksamhets it-miljö bör använda sig av detta i större utsträckning för att använda fler medel för att förhindra sexuella övergrepp överlag men framförallt på barn.

Riksdagen bör ställa sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra införandet av detektionsverktyg mot barnpornografi i offentlig verksamhets it-miljöer.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmuntra införandet av detektionsverktyg mot barnpornografi i offentlig verksamhets it-miljöer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.