Delad pensionsavsättning under föräldraledighet

Motion 2022/23:230 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av möjlighet till delad pensionsavsättning mellan föräldrar under föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett föregångsland när det kommer till jämställdhet. Vi var tidiga med för­äldradagar för pappor och har sedan utvecklats mot ett allt mer jämnt fördelat ansvars­tagande för barn och hem. Det är dock av stor vikt att varje familj, utifrån sitt livspussel, får besluta hur precist föräldraledigheten ska delas upp. Under vissa omständigheter är det mer fördelaktigt för familjen att den ena föräldern tar ut en större del av föräldra­dagarna.

För att Sverige ska fortsätta sin resa mot ett jämställt samhälle är det hög tid att ta nästa steg när det kommer till de ekonomiska konsekvenser en föräldraledighet innebär. Den förälder som stannar hemma förlorar många gånger i exempelvis pensionsavsätt­ningar vilket gör det kostsamt i det långa loppet att ha tagit mer ansvar för barnens första år. Härav bör förutsättningar och möjligheter gås igenom för hur föräldrar kan dela lika på den pensionsavsättning som görs för båda föräldrarna under den tid ett gemensamt barn är hemma med endera föräldern. Avsättningarna ska spegla ett gemen­samt ansvar för barnet och därmed även ett gemensamt ansvar för de ekonomiska ramarna för detta.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behoven av möjlighet till delad pensionsavsättning mellan föräldrar under föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2022/23:SfU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.