Dansbandsmomsen

Motion 2022/23:2251 av Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskatten inom kulturnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När dansband spelar upp till dans på folkparker och dansbanor är momssatsen 25 procent. När andra orkestrar uppträder för publik räknas det som en konsert och beskattas med kulturmomsen på 6 procent. Detta är ekonomiskt kostsamt inte bara för dansbanden, utan också för arrangörer och dansbandspubliken, som får betala ett högre pris.

Detta innebär att en person, som uppskattar dansbandsmusiken och ändå inte har den minsta avsikt att dansa, måste betala mer än om denne person uppskattat annan typ av musik. Om ett band spelar konserter för sittande publik är det alltså 6 procent i moms, om samma band spelar på en dansbana med exakt samma låtar så är momsen 25 procent.

I en dom där Skatteverket gått vidare till kammarrätten löd delar av domen: Deltagarnas uppmärksamhet är i huvudsak riktad mot sin danspartner och själva utförandet av dansen och inte mot scenen. Den musik som spelas tycks ha en under­ordnad roll och tyngdpunkten i arrangemanget är själva dansen.

Sverige riskerar att förlora ett kulturarv eftersom makthavarna inte verkar inse vad skattereglerna innebär för branschen.

Dansbanden är kanske den folkligaste danskultur vi har i dagens Sverige. Folk­parkerna var och är fortfarande förknippade med dansbandsmusik och ingenting kan sägas ha påverkat flera generationers upplevelser och minnen på samma sätt i dagens nöjessverige. Dansbanorna och dansarrangörer har bidragit till en unik företeelse i vårt land.

En sänkning av momsen skulle säkra dansbandskulturen så den skulle ha bättre förutsättningar att leva vidare. Det finns klara fördelar med enhetlig moms och därför bör de ojämlika momssatserna ses över. Utgångspunkten bör vara en rättvis enhetlighet mellan olika musikgenrer. Med anledning av detta föreslår jag att en översyn av mervärdesskatten för kultur bör genomföras.

 

 

Runar Filper (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskatten inom kulturnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2022/23:SkU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.