Certifiering och regelverk för begravningsbranschen

Motion 2022/23:1287 av Adrian Magnusson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa en certifiering av begravningsbyråer för att avlidna och deras anhöriga ska få en värdig behandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I många branscher har riksdagen eller myndigheter beslutat om tydliga regelverk, certifiering eller andra krav för att få verka på marknaden. En bransch där detta inte finns är begravningsbranschen. Du behöver idag mer tillstånd för att driva till exempel en restaurang än för att driva begravningsverksamhet, en bransch där man kan tycka att det borde ställas höga krav på seriositet och kvalitet båda när det gäller avlidna och anhöriga. I dag finns det exempel på digitala begravningsbyråer som inte äger några bilar eller anställer chaufförer utan bara erbjuder en plattform som parar ihop kunder med egenanställda förare.

Man sparar också in kostnader på att låta de döda ligga kvar på bårhusen fram till begravningsceremonin.

Begravningsbranschen och dess aktörer har en viktig roll i livets slutskede. Därför borde det ställas vissa krav och kanske införas certifiering för att bedriva denna viktiga verksamhet. Hur sker transporterna? Vilka material används vid urn- och kist­tillverkning? Idag har branschen ingen riktig koll på detta och det finns heller ingen myndighet som har till uppgift att bevaka detta.

 

 

Adrian Magnusson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att införa en certifiering av begravningsbyråer för att avlidna och deras anhöriga ska få en värdig behandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.