Byggnation inom bullerzoner

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av förändrade regler för byggnation inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns det starka inskränkningar av boende och utbyggnad av bostäder inom bullerzoner. För att ta ett exempel så finns det i närheten av Kungliga Livgardet i Kungsängen dussintals boende inom bullerzonen. När dessa boende har önskemål om att bygga ut sina boenden på olika sätt sker ansökan till kommunen. Men kommunen efterfrågar i sådana här situationer alltid Försvarsmaktens synpunkter, och i realiteten fäller Försvarsmakten ofta avgörandet i frågor som dessa och Försvarsmakten säger i princip alltid nej till utbyggnad inom bullerzoner. Naturligtvis är det rimligt att efterfråga Försvarsmaktens synpunkter i frågor som dessa, men samtidigt är det också rimligt att de boende i bullerzoner som ligger nära Försvarsmaktens anläggningar ska ha möjlighet att genomföra enklare utbyggnader av sina bostäder utan att det läggs onödiga hinder i vägen. Sådan utbyggnad inom bullerzoner får inte på något sätt försvåra eller förändra Försvarsmaktens nuvarande eller kommande utökningar av verksamheten.

För att frågan skall kunna komma framåt och förhoppningsvis kunna nå fram till en punkt där allas önskemål och behov kan tillgodoses så vore det önskvärt att leta efter en form för detta. En sådan skulle kunna vara att man hade som norm att skriva ett särskilt servitut för bostäder inom bullerzoner invid Försvarsmaktens anläggningar där de boende respektive Försvarsmakten skriver standardavtal redan vid inköp av fastigheten om vilka utbyggnader som får göras respektive vilka rättigheter som Försvarsmakten kan tänkas ha behov av i området. Det är möjligt att det också kommer att behövas förändringar i miljöbalken och annan lagstiftning för att sådana lösningar ska vara möjliga. En utredning rörande möjligheterna för ett sådant förfarande bör genomföras av regeringen och riksdagen bör ge detta tillkänna.

 

 

Roger Richtoff (SD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av förändrade regler för byggnation inom bullerzoner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.