Till innehåll på sidan

Bygglov i störningsbelastade miljöer

Motion 2010/11:C223 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-21
Numrering
2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom klausuler i bygglov kunna ge tillstånd att bygga i störningsbelastade miljöer.

Motivering

Sverige behöver se över möjligheterna att utfärda bygglov även i störningsbelastade miljöer. På många platser i vårt land vill personer bygga för att de har anknytning till bygden och vill återvända. Det finns många tänkbara anledningar till att man vill bo just på den platsen.

Många ansökningar om bygglov avslås med hänvisning till att den omgivande miljön kan orsaka störningar för ett eventuellt bostadshus, exempelvis buller eller lukt, närhet till lantbruk med mera. I dessa fall utfärdas inte bygglov, detta trots att den som vill bygga är medveten om problemen och ändå är beredd att satsa sina pengar på ett bostadshus på just den platsen. Det kan exempelvis vara så att den gamla generationen på gården vill bygga ett mindre, mer anpassat boende på äldre dagar. Får de då inte bygglov tvingas de flytta ifrån lantbruket och gården mot sin vilja.

I sådana här speciella fall, och där den som bygger är medveten om störningarna, borde det gå att upprätta en speciell klausul i bygglovet. Dessutom borde man se över möjligheten att upprätta någon form av belastningsavtal som följer fastigheten där det är inskrivet att fastigheten får tåla störningarna från den närliggande verksamheten. Den som bygger fastigheten är ju medveten om störningen och en framtida köpare får ju också kunskap om att detta villkor följer med fastigheten. Det behövs speciella avtal för bygglov för att underlätta för boende i störningsbelastade miljöer.

Stockholm den 18 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom klausuler i bygglov kunna ge tillstånd att bygga i störningsbelastade miljöer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.