Bygg cykelstrada i Stockholms län

Motion 2016/17:515 av Erik Andersson och Erik Ottoson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga cykelstrador, snabbcykelvägar, för att underlätta arbetspendling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Cyklingen blir allt viktigare som alternativ till kollektivtrafiken och bilen. Stockholm växer och det behövs mer kollektivtrafik och nya vägar och inte minst nya cykelstrador, en snabbcykelväg. Stockholms geografiska läge och brist på investeringar i infrastruktur har gjort det svårt för att ta sig på ett enkelt sätt mellan den norra och södra länsdelen. Nu behövs det nya cykelstrador som gör det enklare att ta sig från exempelvis Täby till Huddinge och in till Stockholms city.

Täby och Danderyds kommuner har tidigare aviserat om att i en framtid bygga en av Europas attraktivaste cykeltrafikleder i form av en cykelstrada: snabbcykelväg för arbetspendling från Arninge till Stockholm city. Snabbcykelvägen är främst till för arbetspendling. Det blir en helt ny standard som överträffar den överenskomna normen för de framtida regionala cykelstråken i länet.

Cykling som ett alternativ till bilen har ökat kraftigt under senare tid. Satsningen på en snabbcykelväg är ett unikt förslag som är bra för miljön och folkhälsan. Den nya cykelstradan ska vara framkomlig i alla väderlekar. Den ska särskiljas från vanliga cykelvägar genom en tydlig skyltning och med rosafärgad beläggning.

Förväntad restid mellan Stockholm, Täby och Huddinge beräknas till under 30 minuter. För att öka attraktiviteten för cykling till och från arbetet krävs det förbättrad framkomlighet som möjliggör snabb cykling på breda och säkra cykelvägar. Arbetspendlande cyklister cyklar snabbare och bör skiljas från vanlig vardagscykling som ofta rör sig om kortare sträckor med fler stopp och i lägre tempo. Trängseln på motorvägarna har ökat och behovet av kompletterande färdmedel blir allt mer angeläget. Samtidigt pågår det ett projekt hos Trafikverket som fokuserar på cykelpendling men det saknas återigen medel i planen för cykelstrador.  Det är ytterst viktigt att regeringen prioriterar frågan i kommande satsningar. En målmedveten satsning på cykelpendling har stor potential att avlasta motorvägarna vilket förbättrar möjligheten att uppnå länsstyrelsens tuffa miljömål till år 2020.

 

 

Erik Andersson (M)

Erik Ottoson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga cykelstrador, snabbcykelvägar, för att underlätta arbetspendling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2016/17:TU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.