Till innehåll på sidan

Budget för 2003

Motion 2002/03:Fi233 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

2002/03:Fi233

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Budget för 2003

1 Sammanfattning

Riksdagsvalet 2002 innebar en fortsatt men försvagad röd-grön regeringskonstellation. Och av regeringens budgetproposition för år 2003 kan utläsas att Sveriges långsiktiga tillväxtproblem, liksom bristerna i välfärden består. Den socialdemokratiska regeringen vill i första hand förklara de svenska problemen genom att peka på för dem opåverkbara svagheter i omvärldens ekonomier. Kristdemokraterna vill i första hand koncentrera uppmärksamheten på de strukturproblem som regering och riksdag faktiskt kan göra något åt. Det är också i huvudsak dessa problem som enligt vår mening lett till att Sverige sjunkit allt längre ner i OECD:s tillväxt- och välståndsligor.

Åtta förlorade år

Yrkanden (12)

 1. Riksdagen godkänner de grundläggande utgångspunkter för den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen godkänner det förslag till inriktning av den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen godkänner det övergripande mål för den ekonomiska politiken som Kristdemokraterna förordar (avsnitt 6.2.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EMU-samarbetet (avsnitt 6.3).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 814 miljarder kronor år 2003 och 841 miljarder kronor år 2004 (avsnitt 11.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för år 2003 (tabell 8.1, 8.2 och 10.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen godkänner de prioriterade budgetområden för budgetpolitiken som anges i motionen som riktlinje för regeringens kommande budgetarbete (avsnitt 8.1-8.7).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag, Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter för år 2003 på utgiftsområden i enlighet med vad Kristdemokraterna föreslår (tabell 11.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för år 2004 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 11.1, tabell 11.1).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en långsiktig inkomst- och utgiftsstrategi i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 7.1.4).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen godkänner beräkningen av myndigheters m.fl. förändrade nettoutlåning i Riksgäldskontoret för år 2003 (tabell 1.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för år 2003 och år 2004. (avsnitt 11.6, tabell 11.2).
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.